عنوان:رزماری اسپایس
وب‌سایت:https://rosemaryspices.com
پیش فاکتور
تلفن:۰۹۳۳۱۵۸۴۸۲۲
آدرس: تهران - درکه - خیابان احمد پور - خیابان گلکار - پلاک ۱۰
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1شناسه60محصولسس انبه - قوطی تست, 30 گرمی
  قیمت57,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل57,000 تومانیادداشت خریدارسال معمولی بین 3 الی 5 روزی کاری ارسال فوری بین 1 الی 2 روز کاری
  2شناسه12محصولسس زرشک - قوطی تست, 30 گرمی
   قیمت57,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل57,000 تومانیادداشت خریدارسال معمولی بین 3 الی 5 روزی کاری ارسال فوری بین 1 الی 2 روز کاری
   3شناسه26محصولسس سماق - قوطی تست, 30 گرمی
    قیمت57,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل57,000 تومانیادداشت خریدارسال معمولی بین 3 الی 5 روزی کاری ارسال فوری بین 1 الی 2 روز کاری
    4شناسه25محصولاورگانو - 50 گرمی
     قیمت59,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل59,000 تومانیادداشت خریدارسال تمامی محصولات رزماری یکشنبه 5 شهریور از سر گرفته می شود
     5شناسه20محصولبرگ رزماری - قوطی, 30 گرمی
      قیمت37,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل37,000 تومانیادداشت خریدارسال معمولی بین 3 الی 5 روزی کاری ارسال فوری بین 1 الی 2 روز کاری
      6شناسه62محصولسس شاتوت - قوطی تست, 30 گرمی
       قیمت57,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل57,000 تومانیادداشت خریدارسال تمامی محصولات رزماری یکشنبه 5 شهریور از سر گرفته می شود
       مبلغ کل 324,000 تومان
       مبلغ حمل و نقل

       ارسال: 50,000 تومان

       مبلغ نهایی 374,000 تومان
       چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب